Glina tynki wapienne i gipsowe narzędzia

tynkowanie kielnia i wygładzanie

Pędzlem i wałkiem

Poza kielnią MXS, dostarczamy kielnie japońskie : plastikowe (18 i 21 cm) oraz metalowe (18 i 21 cm). Szczotki ręczne są narzędziem używanym typowo do wykończenia  tynków glinianych.