Tierrafino contact to podkład wiążący do tynków glinianych na gładkich lub silnie chłonnych podłożach.
Płyty gliniaste z gliny, piasku, słomy i siatki z włókna szklanego

Glina materiałów budowlanych

Tynk gliniany i wapienny  do wstępnej obróbki ścian

Dobrym substratem dla Finish może być jeden z poniższych materiałów: Tierrafino Base: ze słomą lub bez i dwa rodzaje tynku wapiennego. Posiadamy także juty do zbrojenia w dwóch rozmiarach.

Zalecamy przeczytanie karty produktu Base i tynku wapiennego Kalk przed rozpoczęciem pracy.

Tynk gliniany i wapienny  do wstępnej obróbki ścian